Opleiding boslandbouw van jonge student uit Kameroen

In het kader van ‘Vision de Femmes’ (Visie van Vrouwen) in Kameroen voert de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen (SDLEK) met steun van de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF) en Bertus Buizer van Buizer Advies BV (Leeuwarden) een doneeractie voor de masteropleiding Forest and Nature Conservation/boslandbouw van een jonge student uit Kameroen aan Wageningen Universiteit. De Master die zij per 1 februari 2023 volgt, duurt twee jaar. Zij wil zich met haar studie sterk maken voor de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering voor de boeren en voor haar land in het algemeen. Zij zelf en haar familie kunnen de studie niet betalen.

Kameroen is een van de elf gebieden in de wereld waar volgens het Wereldnatuurfonds de meest ingrijpende ontbossing plaatsvindt. Dat heeft direct invloed op het klimaat en ook op de bestaanszekerheid van de vele kleinschalige boeren. Bomen zijn goed voor het klimaat en voor de bodem en landbouw. Ze gaan bodemerosie tegen en vormen een bakermat van heel lange en nuttige schimmelnetwerken in de bodem. Dat is goed voor de vochthuishouding en voor de voeding van de bomen zelf en van planten in de wijde omgeving. In bergachtige gebieden zoals in het westen van Kameroen houden bomen ook de bodem beter vast. Want daar bomen ontbreken of gekapt zijn, kunnen de hevige regens gemakkelijker aardverschuivingen veroorzaken. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in de nacht van 29/30 oktober 2019 toen dorpsbewoners in het westen van Kameroen in hun slaap werden verrast omdat die nacht een helling door hevige regenval instabiel was geworden en instortte. Zeker 42 mensen, waaronder 26 kinderen en 4 zwangere vrouwen, kwamen daarbij om het leven. Iets min of meer vergelijkbaars gebeurde in juli 2021 ook in andere landen, zoals NigeriaJapanDuitslandBelgiëNederland en Italië.

En wil je doneren?

Foto’s: Mensen verzamelen zich op de plaats van een aardverschuiving veroorzaakt door zware regenval in de stad Bafoussam in de westelijke hooglanden van Kameroen
Bron: Newsbook, 30 oktober 2019 – Credit: Reuters/Stringer

Het veranderend klimaat heeft net als elders in de wereld een grote impact op de bodem, de voedselvoorziening, de boeren en de bevolking in Kameroen. Daarom ook is het verheugend dat Paula Noubissie, een veelbelovende jonge student uit Kameroen, zich met haar universitaire opleiding en haar werk daarna wil inzetten om met de uitdagingen van het klimaat en van de duurzame voedselvoorziening in Kameroen aan de slag te gaan.

Wie is de jonge student?

“Ik ben Kameroenese en woon en studeer in Kameroen. In het academische jaar 2018/2019 ben ik naar de universiteit gegaan om landbouw te studeren. In het academisch jaar 2021/2022 zal ik mijn bachelor in geïntegreerde landbouw hebben afgerond, een vier in één landbouwprogramma dat bestaat uit agronomie, dierwetenschappen, voedingswetenschap en -technologie en agro-economie.”

Wat zijn de ambities van deze jonge student?

“Na het behalen van mijn bachelordiploma in dit studiejaar, wil ik mijn studie graag voortzetten aan de Wageningen Universiteit. Die voldoet aan de voorwaarden die ik had voor de keuze van mijn universiteit voor masters: hoogwaardig onderwijs, uitdagende werkervaringsmogelijkheden en carrièremogelijkheden in de hele wereld. Mijn professionele doel is om mijn expertise op het gebied van boslandbouw (een combinatie van landbouw en bosbouw) uit te breiden voor overheidsorganisaties om de armoede op het platteland in Kameroen tegen te gaan door de productie op de boerderij, het gezinsinkomen te verhogen en door werkgelegenheid te bieden, waardoor verdere pandemieën en negatieve effecten als gevolg van klimaatverandering teruggedrongen worden.”

Eucalyptus in Kameroen – Foto credit: Bertus Buizer

Wat is nodig?

“Ik kom uit een arm milieu met slechte onderwijsfaciliteiten, wat het voor mijn ouders, die niet in de basisbehoeften van mijn broers konden voorzien, moeilijker maakte om mij nog steeds het kwaliteitsonderwijs te bieden dat ik nodig heb om mijn masterstudie te doen. Bovendien maakt het feit dat ik een meisje van het platteland ben, het me moeilijker, omdat we bijna nooit de kans krijgen om na de bachelor een diploma te behalen. Om deze redenen besloten de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) en de Stichting Duurzame Landbouw en Energie (SDLEK) mij te steunen om fondsen te vinden voor mijn studie, zodat mijn dromen van agroforestry kunnen uitkomen en naar een internationale bestemming kunnen vliegen om te studeren en te slagen in het leven.”

Het gaat om een totaal bedrag van circa 70.000 euro.
Elk bedrag is welkom.

Klik hier:   I K   D O N E E R

Hoe vindt de fondsenwerving plaats?

Geld wordt vooral ingezameld door en bij particulieren in Nederland. In de eerste jaarlijkse Nationale Klimaatweek in Nederland (28 oktober tot en met 5 november 2021) gaf Bertus Buizer, de eerste Klimaatburgemeester van Leeuwarden de aftrap voor de doneeractie in samenwerking met de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF).
Met de hulp via genoemde stichtingen (SSKK, SDLEK en SFSF) wordt ook een beroep gedaan op mogelijke fondsen voor internationale studenten.

Een gift doen

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL92 RABO 03408 13 040 t.n.v. Stichting Steun Kansarmen in Kameroen. Onder vermelding van “Donatie voor project boslandbouw Kameroen”.

Klik hier:   I K   D O N E E R

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
U kunt uw giften daardoor aftrekken voor de belasting.

Fiscaal nummer (RSIN) in verband met de ANBI-status: 8157.90.752

Illustratie-ANBI-eigen-stijl-Kameroen_net_Web
Wat is een ANBI?
Klik op de afbeelding voor uitleg