Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.

Welkom op deze site!

Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.
De stichting hoopt, dat u haar activiteiten wilt ondersteunen met een donatie. De SDLEK zorgt dat 100% van uw giften bij de goede doelen van de stichting terecht komt. Dat doet zij zoveel mogelijk door middel van het verstrekken van kredieten voor goede initiatieven op basis van een goed plan van aanpak. Met de terugbetaling van de kredieten worden weer andere veelbelovende project gefinancierd die aan de voorwaarden van de stichting voldoen.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

U kunt uw donatie doorgeven via het contactformulier op deze site en overmaken op bankrekeningnummer NL09 ABNA 0473728028 van SDLEK met de vermelding van de naam van het project van uw keuze.
Alvast hartelijk dank!

Als u verslagen of andere documenten niet kunt openen, controleer dan of u een Adobe reader op uw computer hebt geïnstalleerd. Anders kunt u die hier downloaden.

Landbouw, natuurbehoud en armoede: Is boslandbouw in Kameroen de oplossing?

In 2020 hebben mensen gevochten gevochten tegen een wereldwijde pandemie, Corona (COVID-19). Er zijn enkele maatregelen genomen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, maar om verdere pandemieën en verdere gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, moeten we ophouden egocentrisch te zijn en ons concentreren op de manier waarop we onze natuur kunnen behouden in plaats van deze in de loop van de tijd te vernietigen. proberen onze eigen behoeften te bevredigen. Wat als er een manier is om beide te doen? Onze natuur behouden en tegelijkertijd aan onze behoeften voldoen? Boslandbouw is de weg. Voor de natuurlijke wereld waar we op vertrouwen

Lees verder »

Opleiding boslandbouw van jonge student uit Kameroen

In het kader van ‘Vision de Femmes’ (Visie van Vrouwen) in Kameroen voert de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen (SDLEK) met steun van de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF) en Bertus Buizer van Buizer Advies BV (Leeuwarden) een doneeractie voor de masteropleiding Forest and Nature Conservation/boslandbouw van een jonge student uit Kameroen aan Wageningen Universiteit. De Master die zij per 1 februari 2023 volgt, duurt twee jaar. Zij wil zich met haar studie sterk maken voor de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering voor de boeren en voor haar land in het algemeen. Zij

Lees verder »

Cyber Solar Café

In de belangrijkste havenstad van Kameroen, Douala, valt net als in andere Kameroense steden en dorpen vaak de electrische stroom uit. De stroom komt grotendeels voort uit verbranding van biomassa, waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Daarom bevordert de stichting zoveel mogelijk het gebruik van zonne-energie. Daarvoor zijn in Kameroen veel mogelijkheden, terwijl die nog relatief weinig worden benut. De eerste toepassing van zonneenergie die de stichting steunt met een lening, is die voor een geheel nieuw project, het Cyber Solar Café in Douala, een internetcafé, waar met name studenten van de universiteit in Douala tegen een gunstig tarief gebruik kunnen maken van internet via een computer

Lees verder »

Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     26 april 2016 Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen? Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP. De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren

Lees verder »

Contactpersoon in Kameroen

Foto: Hako Pierrette en haar zoontje Jonathan in de havenstad Douala Hako Pierrette is al sinds meer dan tien jaar contactpersoon in Kameroen voor de stichting. Zij woont in de havenstad Douala, kent ook het landelijk gebied en is projectleider van de vereniging ‘Vision de Femmes’. Zij is een hardwerkende gehuwde moeder, die behalve de zorg voor drie kinderen en haar oude moeder ook nog een baan heeft als secretaresse.

Lees verder »

Vision de Femmes

De stichting Steun Kansarmen in Kameroen ondersteunt het project Vision de Femmes (Visie van Vrouwen) waaronder diverse projecten voor kansarmen in Kameroen vallen. Een van die projecten is de opleiding boslandbouw van een jonge student. Meisjes hebben in Kameroen minder mogelijkheden om (door) te studeren, vooral als ze – zoals deze student – uit een arm milieu op het platteland komen. In een ander project worden jonge alleenstaande moeders begeleid en krijgen zij een opleiding om in hun inkomsten te kunnen voorzien (secretaresseopleiding en arbeidsbemiddeling). Dat geeft hen nieuwe hoop en helpt voorkomen dat zij in de wereld van prostitutie, alcohol, drugs en diefstal belanden. Verder

Lees verder »

Kleine frisdrankfabriek van Cyrille Tagne

Cyrille Tagne, een hoogopgeleide jongeman uit Kameroen, ook wel bekend als Thijs Tagne TAMO, ontving een aantal jaren geleden van de stichting een krediet van € 4.500. Hij had daarvoor een aanvraag bij de stichting ingediend, samen met een plan van aanpak. Hij wilde daarmee in Kameroen een fabriekje opzetten voor het bottelen van frisdrank onder de naam ‘Natural Juice’ met als enige grondstoffen water en vruchten uit de natuur. Enthousiast als hij was, wilde hij voor het belangrijke werk van de stichting naast de aflossing van het krediet ook wat terug doen voor de stichting.Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Lees verder »