Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.

Welkom op deze site!

Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.
De stichting hoopt, dat u haar aktiviteiten wilt ondersteunen met een donatie. De SSKK zorgt dat 100% van uw giften bij de goede doelen van de stichting terecht komt. Uw giften zijn bovendien aftrekbaar voor de belasting.
U kunt uw donatie doorgeven via het contactformulier op deze site en overmaken op bankrekeningnummer NL92 RABO 0340813040 van SSKK met de vermelding van de naam van het project van uw keuze.

Alvast hartelijk dank!

Als u verslagen of andere documenten niet kunt openen, controleer dan of u een Adobe Reader op uw computer hebt geïnstalleerd. Anders kunt u die hier downloaden.

Opleiding boslandbouw van jonge student uit Kameroen

In het kader van ‘Vision de Femmes’ (Visie van Vrouwen) in Kameroen voert de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen (SDLEK) met steun van de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF) en Bertus Buizer van Buizer Advies BV (Leeuwarden) een doneeractie voor de masteropleiding Forest and Nature Conservation/boslandbouw van een jonge student uit Kameroen aan Wageningen Universiteit. De Master die zij per 1 februari 2023 volgt, duurt twee jaar. Zij wil zich met haar studie sterk maken voor de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering voor de boeren en voor haar land in het algemeen. Zij

Lees verder »

Delphine en Honoré

Corrie van Eijk kent het meisje Delphine al vanaf haar geboorte, 34 jaar geleden. Na 25 jaar is Corrie op bezoek geweest in Kameroen en heeft zij kennis gemaakt met Honoré, de man van Delphine. Samen zijn ze gelukkig en hebben ze vier kinderen. Delphine heeft een klein atelier, een kamertje aan huis. Het meet slechts 2,5 bij 3 meter en er staan een paar oude naaimachines, waarmee ze kleding maakt en vermaakt. Ze verdient €1,50 per schooluniform. Dat is 3 uur werk! Honoré heeft naast zijn werk als conrector bij een technische school een werkplaats waar hij op bestelling deuren en kozijnen maakt. Hij

Lees verder »

Kinderen Sitche

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen was betrokken bij de Fondation Appel Médical (Fonamec) die diverse initiatieven heeft ondernomen om bij te dragen aan het welzijn van kansarmen in Kameroen. De Stichting Fonamec beheert het Centre de Santé, Pédiatrie et Maternité de Bojongo-village, een bescheiden instituut waar o.a. jonge moeders, zonder mannen (filles-mères) lessen volgen in het omgaan met naaimachines en andere nuttige zaken. Onder deze stichting valt ook het Comité Parrainage, dat zich het lot heeft aangetrokken van de vier kinderen Sitche, wier moeder overleed tijdens de geboorte van hun jongste zusje. De vier kinderen, drie jongens en een meisje, leven nu in Bonaberi,

Lees verder »

Vormingsproject Vision de Femmes (VdF) en Naaiatelier Delphine

Foto 1Handgeweven portret Corrie Als textiellerares en handweefdeskundige start ik, Corrie van Eijk-Docter, in mijn atelier in Drachten een weefproject voor de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) om geld in te zamelen voor textiel projecten in Kameroen. Ik bied aan een portret van uzelf, kind, kleinkind of een ander portret te weven in ruil voor uw gift van 300,- euro. Zie hier enkele voorbeelden (Foto’s 1 en 2). Deze met de hand geweven portretten zijn buitengewoon zeldzaam, maar worden door mij geweven op een geavanceerd digitaal handweef Jacquardgetouw. Wilt u graag zo’n bijzonder cadeau? Stort dan het bedrag op de rekening van de Stichting Steun

Lees verder »

Schooltje Dounkain

Wat is er gebeurd?Op dit schooltje in het bergdorpje Dounkain in het noordwesten van Kameroen is aan het begin van de zomer van 2014, het regenseizoen, een boom gevallen.Het schoolgebouwtje is daardoor voor een groot deel verwoest. U ziet op de foto hierboven dat het middendeel ontbreekt. De leerlingen krijgen sindsdien les in een kerkje vlakbij. De arme bevolking heeft geen geld om het schoolgebouwtje te herstellen. Het doel is om het geld bijeen te brengen voor het herstel van dit schoolgebouw. Waarvoor?Er is geld nodig voor de bouwmaterialen, aluminium dakplaten, hout en cement. Het werk, zoals het maken van de bouwstenen, het metselen van

Lees verder »

Raffinage duurzame palmolie

Kombibang, een dorp in Kameroen met toekomst dankzij duurzame palmolie. De jeugd van Kombibang wil graag verder leren. Hun ouders zijn het daar helemaal mee eens. Lager onderwijs is vrijwel gratis maar het vervolgonderwijs niet. Het comité voor dorpsontwikkeling in Kombibang heeft nu een duurzaam plan ontwikkeld om de inkomsten van de bewoners te verhogen: het raffineren van duurzame palmolie. Duurzaam wil hier vooral zeggen, dat er geen vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan de teelt van palmbomen. Palmolie is een niet meer weg te denken voedingsmiddel in de tropen. Toegevoegd aan de maaltijd geeft het de typische smaak en kleur aan het eten. Maar meer en meer

Lees verder »

Kleinveeproject in het kader van Vision de Femmes

Het kleinveeproject helpt alleenstaande jonge moeders in Kameroen met werken aan een menswaardig zelfstandig bestaan. In 2011 is de start daarvan mede dankzij de hulp van de Stichting Wilde Ganzen mogelijk gemaakt. Heel veel dank ook aan de Stichting EMMAUS in Koudum en aan alle vrijwilligers vanuit heel Nederland die voor het project in de weer zijn geweest!Al eerder had de PKN Gemeente Koudum een bedrag over gemaakt dat was ingezameld bij een benefietconcert op 19 mei 2013.Daarna maakte ook de PKN Gemeente van Reduzum een gift over.De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen is erg blij met al deze mooie giften. Op Pinksterzondag 19 mei

Lees verder »

Vision de Femmes

De stichting Steun Kansarmen in Kameroen ondersteunt het project Vision de Femmes (Visie van Vrouwen) waaronder diverse projecten voor kansarmen in Kameroen vallen. Een van die projecten is de opleiding boslandbouw van een jonge student. Meisjes hebben in Kameroen minder mogelijkheden om (door) te studeren, vooral als ze – zoals deze student – uit een arm milieu op het platteland komen. In een ander project worden jonge alleenstaande moeders begeleid en krijgen zij een opleiding om in hun inkomsten te kunnen voorzien (secretaresseopleiding en arbeidsbemiddeling). Dat geeft hen nieuwe hoop en helpt voorkomen dat zij in de wereld van prostitutie, alcohol, drugs en diefstal belanden. Verder

Lees verder »