STICHTING STEUN KANSARMEN IN KAMEROEN
De stichting is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van het welzijn van de kwetsbare jongeren en ouderen in Kameroen. De stichting steunt initiatieven die het welzijn van deze groep mensen structureel verbetert. De stichting doet dit ondermeer door projecten te financieren en te ondersteunen.

STICHTING DUURZAME LANDBOUW EN ENERGIE IN KAMEROEN
De Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen steunt projecten die bevorderlijk zijn voor de duurzame landbouw en ook voor duurzame energie en duurzaam gebruik van water in Kameroen. De stichting krijgt aanvragen van mensen daar en zij kijkt dan of en in hoeverre zij die kan steunen. Op die manier krijgt de stichting een duidelijk beeld van de situatie in Kameroen en van de mogelijkheden die de mensen daar zelf zien.

Foto-Eucalyptus-in-Kameroen-Credits-Bertus-Buizer