Stichting Steun Kansarmen in Kameroen

De stichting is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van het welzijn van de kwetsbare jongeren
en ouderen in Kameroen. De stichting steunt initiatieven die het welzijn van deze groep mensen structureel verbetert.
De stichting doet dit ondermeer door projecten te financieren en te ondersteunen.


BEZOEK SITE

www.kameroen.net

© Buizer Design 2017