Vision de Femmes

De stichting Steun Kansarmen in Kameroen ondersteunt het project Vision de Femmes (Visie van Vrouwen) waaronder diverse projecten voor kansarmen in Kameroen vallen. Een van die projecten is de opleiding boslandbouw van Paula Noubissie. Meisjes hebben in Kameroen minder mogelijkheden om (door) te studeren, vooral als ze - zoals Paula - uit een arm milieu op het platteland komen.

In een ander project worden jonge alleenstaande moeders begeleid en krijgen zij een opleiding om in hun inkomsten te kunnen voorzien (secretaresseopleiding en arbeidsbemiddeling). Dat geeft hen nieuwe hoop en helpt voorkomen dat zij in de wereld van prostitutie, alcohol, drugs en diefstal belanden.

Verder worden in het het kader van Vision de Femmes bewustwordingsconferenties georganiseerd voor zowel jongens als meisjes. Doel daarvan is om hen voor te lichten over mogelijke aanleidingen, oorzaken en gevolgen van HIV, aids, prostitutie, drugs-gebruik en jeugddelinquentie in al haar vormen. Het projectcomité bestaat uit drie Kameroense vrouwen en een Kameroense man. Tot nu toe hebben ruim 30 jonge alleenstaande moeders deelgenomen aan het project.

Dit is een heel bescheiden start, terwijl het aantal jonge alleenstaande moeders dat aan hun lot is overgelaten, erg groot is. Daarom zijn een geschikte locatie, meer materiaal en meer begeleidsters nodig.
Momenteel wordt met de opbrengst van twee benefietconcerten (Dronrijp, Grou) en met aanvullende financiële steun van Wilde Ganzen een werkruimte gebouwd. De de lessen worden nu nog bij de begeleidster thuis gegeven.

Jonge alleenstaande moeders achter de computer bij de begeleidster thuis

Ook is er een fotokopieerapparaat aangeschaft. Daarmee wordt in een tijdelijk gehuurde ruimte lesmateriaal vermenigvuldigd. Tevens wordt het apparaat gebruikt als copy-shop, om zo te verdienen aan het maken van kopieën voor anderen.
Door de kredietcrisis zijn de prijzen van grondstoffen voor de bouw van de werkruimte erg gestegen (bijna verdubbeld). Hierdoor loopt de bouw vertraging op.

De werkruimte voor het project Vision de Femmes in aanbouw


De werkruimte na voltooiing en projectleider DJAPI Pierrette - 6 november 2016


Projectleider DJAPI Pierrette voor haar huis in Douala - 6 november 2016

Elke gift voor dit project is van harte welkom op bankrekeningnummer NL92 RABO 0340813040 va SSKK met de vermelding van 'Vision de Femmes'.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

naar boven