De Stichting

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen bestaat sinds oktober 2001 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Als u daar meer informatie over wilt, neemt u dan contact met ons op.

Het bestuur vergadert minimaal een keer per jaar op een lokatie die voor iedereen in Nederland binnen een redelijke tijd goed te bereiken is.

Foto: Het bestuur bijeen op 18 oktober 2014; vlnr: Coen Koppert, Bertus Buizer, Petra van den Bosch, Corrie van Eijk, Jan Willem Zwart en Arjan te Raa

De stichting is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van het welzijn van de kwetsbare jongeren en ouderen in Kameroen. De stichting steunt initiatieven die het welzijn van deze groep mensen structureel verbetert. De stichting doet dit ondermeer door projecten te financieren en te ondersteunen. U kunt ons helpen dit mogelijk te maken om veel van deze projecten te kunnen laten lopen. Wij hopen dan ook dat u donateur wilt worden. U kunt daarvoor hier terecht.

Corrie van Eijk  

Zeven jaren wonen en werken in Kameroen (’71-’78) zijn beslissend geweest voor verder verloop van haar leven. Als vrouw van tropenarts Reinier van Eijk (†) verleende zij allerlei hand en spantdiensten in en om het ziekenhuis. Grote invloed heeft ook nu nog de verantwoordelijkheid voor verscheidene vernoemde kinderen en twee baby’s, van wie de moeder kwam te overlijden, in hun gezin terecht kwamen. Het persoonlijk betrokken zijn brengt verplichting met zich mee. Na 25 jaar (2006) waagt zij nog eens de sprong te maken naar het verarmde Kameroen. Dit resulteert in hartverwarmende ontmoetingen en het besef dat financiële hulp voor scholing wel degelijk uitzicht biedt op een betere toekomst. Het wonder van tijd, geest en omstandigheden die samenvallen tijdens het drie weken durende bezoek is opnieuw beslissend voor een nieuwe taakstelling.

Corrie van Eijk-Docter was lerares naaldvakken, redacteur voor tijdschrift Weven en had diverse bestuursfuncties. Sinds 1986 is zij ontwerper en uitvoerder van liturgisch textiel en met de hand geweven textielkunst.

naar boven

Bertus Buizer  

Geboren en getogen in een pioniersgezin uit de Noordoostpolder, werd hij zich tijdens zijn landbouwkundige opleiding bewust van de grote verschillen tussen het rijke Noorden en arme Zuiden. Hij nam zich voor zijn bijdrage te leveren aan een menswaardig bestaan voor iedereen, voor de naasten dichtbij én ver weg. Zes en half jaar werkte hij op landbouwprojecten in West-Afrika, eerst in Kameroen en later in Tsjaad.

Teruggekeerd in Nederland stichtte hij samen met zijn uit Kameroen afkomstige Tchiengang Alice het gezin dat vooral muzikaal nu veel van zich doet horen. Bertus heeft een adviesbedrijf duurzame landbouw en energie. Daarin liggen de accenten respectievelijk op de biologische landbouw en keten en op de productie en het gebruik van duurzame energie en groene grondstoffen. In zijn vrije tijd werkt hij voor de stichtingen SSKK en SDLEK, waar hij mede oprichter van is. Centraal in deze stichtingen staat datgene wat mensen in Kameroen nodig vinden.

naar boven

Arjan te Raa  

Ieder mens moet naar zijn vermogen verantwoording nemen voor de wereld om hem heen. De wereld bevat naast familie en werk ook de medemens en zijn milieu, dichtbij of verder af. Arjan te Raa werkt bij de petrochemische tak van een grote olieonderneming, de laatste jaren voornamelijk in het buitenland. Is vele jaren actief geweest als bestuurslid van beroepsorganisaties, met als deskundigheid veiligheid in de werkomgeving. Nam op dit gebied initiatieven tot landelijke bijeenkomsten. Was medeoprichter van het landelijke maandblad voor vakgenoten.

Hij is al sinds zijn jeugd actief in politieke en niet-politieke organisaties op het gebied van milieu en ontwikkelingswerk, landelijk en internationaal. Is in zijn woonplaats jarenlang actief geweest als bestuurder van scouting-, jeugd- en politieke organisaties.

naar boven

Coen Koppert  

Na een achtjarig verblijf als algemeen (tropen-) arts in Kameroen in de jaren zeventig is hij de ontwikkelingen in dat land blijven volgen . De opgaande lijn waar toen sprake van was heeft zich niet voortgezet. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van besmettelijke ziekten zoals mazelen en kinderverlamming en ook de rivierblindheid doelmatig wordt bestreden, bevindt het land zich nu in een positie die minder hoopvol is voor mens en dier dan dertig jaar geleden. Al zijn de projecten die de stichtingen ondersteunt bescheiden en kleinschalig, toch is het zinvol betrokken te blijven; al was het alleen maar om de mensen daar aan te moedigen en hun verlangen om heil te zoeken in het rijke Noorden te verminderen.

Coen Koppert is oogarts, sinds kort gepensioneerd en woont in Kampen met zijn vrouw Janneke Zwamborn, die verloskundige is en vroeger ook in Kameroen werkzaam was. Hij is docent tropische oogheelkunde aan de Nederlandse Tropen Cursus in Amsterdam en aan de Tropenkurs der Universitäts Augenklinik in München.

naar boven

Jan Willem Zwart  

Het is bijna een raadseltje. Hoe kan de directeur van een botanische tuin zijn kennis gebruiken om ontwikkelingswerk te doen in Afrika? Het antwoord zit in de geneeskrachtige Chinese plant Artemisia Annua. De plant die direct werkt tegen de symptomen van malaria bracht hem meerdere keren naar Zuid Soedan en Oeganda. Hier werd hij geraakt door Afrika, maar vooral ook door het feit dat een plant vele levens kan redden. Het is voor Zwart dan ook belangrijk om samen met de Rijksuniversiteit van Groningen de plant als op een goede wijze gebruiksklaar te maken voor de Afrikaanse bevolking in malariagebied. Via publiciteit over de Artemisia in De Kruidhof kwam Jan Willem bij de stichting Steun Kansarmen in Kameroen.

Jan Willem is een bevlogen natuurliefhebber, die naast zijn ambtelijke verplichtingen in de gemeentelijke botanische tuin en op het gebied van millenniumdoelen ook nog werkt voor landgoed Fogelsangh-state. Naast deze organisaties is Jan Willem actief in stichtingen die zich bezig houden met het museale klimaat in Noord Oost Friesland en oude streekproducten. Dat Jan Willem vrijwilliger is bij het brandweerkorps Buitenpost lijkt uit de toon te vallen. "Maar", zo verduidelijkt hij, "het helpen van mensen zit in mijn aard."

naar boven

Anne van Slageren  

Van 1963 tot 1974 woonde hij met zijn ouders en daar geboren jongere zus in Kameroen. Zijn vader werkte als zendingspredikant en het gezin woonde in Douala en Bafoussam. Sinds zijn aankomst in Nederland is hij na enige tijd weer terug gaan keren naar Kameroen en merkte hij dat zijn betrokkenheid bij het land waar hij het eerste deel van jeugd doorbracht nog steeds sterk aanwezig was. Dit komt onder andere in zijn werk tot uiting. Als film- en theatermaker maakte hij in 2015 de documentaire “Missy Slagge? / Mission Accompli?” voor Omrop Fryslan. Meer dan tien jaar was hij bestuurslid en daarna voorzitter van de Stichting Manengouba die kleine ontwikkelingsprojecten ondersteunde in Kameroen. Met het opdrogen en vergrijzen van het donateursbestand (voormalig zendingsarbeiders en ontwikkelingswerkers van Kameroen) sloot hij zich als bestuurslid aan de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen.

naar boven