Projecten

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen steunt projecten die eraan bijdragen de kansarmen in Kameroen duurzaam te helpen met het oog op hun toekomst. De stichting krijgt aanvragen van mensen uit dat land en zo'n aanvraag wordt behandeld. Op die manier krijgt de stichting een duidelijk beeld van de situatie van de toestand van de mensen in Kameroen.

Omdat velen niet in staat zijn om zich uit een soms onmenselijke situatie te bevrijden, helpt de stichting juist die mensen die het erg nodig hebben.

Opleiding boslandbouw van Paula uit Kameroen

Kameroen is een van de elf gebieden in de wereld waar volgens het Wereldnatuurfonds de meest ingrijpende ontbossing plaatsvindt. Dat heeft direct invloed op het klimaat en ook op de bestaanszekerheid van de vele kleinschalige boeren. Bomen zijn goed voor het klimaat en voor de bodem en landbouw. Ze gaan bodemerosie tegen en vormen een bakermat van heel lange en nuttige schimmelnetwerken in de bodem. Dat is goed voor de vochthuishouding en voor de voeding van de bomen zelf en van planten in de wijde omgeving. In bergachtige gebieden zoals in het westen van Kameroen houden bomen ook de bodem beter vast. Want daar bomen ontbreken of gekapt zijn, kunnen de hevige regens gemakkelijker aardverschuivingen veroorzaken. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in de nacht van 29/30 oktober 2019 toen dorpsbewoners in het westen van Kameroen in hun slaap werden verrast omdat die nacht een helling door hevige regenval instabiel was geworden en instortte. Zeker 42 mensen, waaronder 26 kinderen en 4 zwangere vrouwen, kwamen daarbij om het leven.

Klik hier:   I K   D O N E E R

Lees het artikel....

Foto: Mensen verzamelen zich op de plaats van een aardverschuiving veroorzaakt door zware regenval in de stad Bafoussam in de westelijke hooglanden van Kameroen
Bron: Newsbook, 30 oktober 2019 - Credit: Reuters/StringerProjectbezoeken

Vanwege de grote afstand en hoge reiskosten wordt het aantal bezoeken vanuit Nederland aan projecten in Kameroen zoveel mogelijk beperkt tot maximaal een keer per jaar.

Verslag projectbezoeken van 11 - 19 mei 2015 in Kameroen door Alice Buizer-Tchiengang

Het betreft projecten in het kader van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK). Alice is zelf afkomstig uit Kameroen en woont al heel lang in Nederland nadat zij trouwde met Bertus Buizer die haar in Kameroen leerde kennen toen hij daar werkte.

Alice schrijft:
Door een verrassend voorstel van onze zoon Pierre, zijn we samen naar Kameroen gereisd. Veel tijd hadden we niet om ons voor te bereiden over die reis.
Ook niet om erover na te denken, want het voorstel van onze Pierre was zo overtuigend: “Oma kan nu nog even genieten van de kleinkinderen”: zei hij. Dat idee heb ik omarmd.
Wij bleven ook alleen in Douala waar mijn moeder woont, bij mijn jongste zus. Normaal reizen we naar verschillende plaatsen om de familie te bezoeken. Nu was het andersom. Iedereen had begrip voor de korte tijd die we hadden. Ze kwamen ons allemaal opzoeken in Douala. Mijn tantes en ooms, mijn broer en zussen. Nichten en neven.

Zo’n reis is voor mij niet vanzelfsprekend, omdat het heel wat kost. Je hebt ernaast altijd een andere plicht. Maar ik ben ervan overtuigd met het idee dat morele steun vaak even belangrijk is als financiële steun. Bovendien is het zijn op de thuisbasis belangrijk om te begrijpen wat er leeft. Dat schept helderheid in de communicatie.

Het is nu al weer 3 jaar geleden dat ik in Kameroen was. De ontmoeting met de familie is bijzonder en heel intens. Je weet niet meer of je elkaar weer zult zien. Daarom zijn we ook heel blij en dankbaar dat we daar konden zijn. Hoe kort het ook was, het was goed na een aantal jaar te zien hoe het werk van Vision de Femmes zich ontwikkelt. Het is goed om van dichtbij mee te maken hoe de nood soms de kracht of creativiteit kan aanboren.

Naaiattelier bij de familie DJEWE waarmee samengewerkt wordt voor de vorming van alleenstaande tienermoeders   -   Foto credits: Pierre Buizer


Een paar jaren eerder dat ik Kameroen bezocht, toen met onze zoon Hugo, was Hugo onder indruk van de zogenaamde “chomage déguisé”, oftewel de verborgen werkloosheid. Daarin was een zekere assertiviteit te zien, de moed om te doen wat voor de hand ligt. Wat moet je anders? Zij laten hun dromen niet los. Ze hebben de hoop dat op een dag de situatie beter zal worden.

Soms hebben mensen hoop waar ik zelf misschien niet meteen een weg zou zien. Zo is het idee van Aimée DJEWE over naaien werkelijkheid geworden. In 2007 zag ze al in dat naaien ook een perspectief aan sommige alleenstaande tienermoeders zou kunnen bieden. Tot mijn verbazing is dat nu inmiddels een werkelijkheid geworden.

Lees verder....

Artemisia annua

Bij een aantal projecten werkt de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen nauw samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen.
Een voorbeeld daarvan is het project Artemisia annua (eenjarige bijvoet of zoete alsem) in Kameroen, een nog te starten project in de strijd tegen malaria. De eenjarige bijvoet lijkt op de gewone bijvoet (Artemisia vulgaris). Op de Botanische tuin "De Kruidhof" in Buitenpost (Friesland) groeit de Artemisia annua. Professor Olivier Kayser, hoogleraar biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft ontdekt, dat deze plant van de Botanische tuin het hoogste artemisinine-gehalte heeft van alle andere planten van zijn soort. Deze stof heeft een goede werking tegen malaria, een ziekte die in Afrika een belangrijke doodsoorzaak is. De directeur van de botanische tuin en mede bestuurslid van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen, de heer Jan Willem Zwart, heeft dit onder de aandacht gebracht van de Gemeente Achtkarspelen. Die gemeente heeft zich daarop als Millenniumdoel gesteld om de kennis die over de plant op De Kruidhof aanwezig is, over te brengen op jonge mensen in Afrika.
Lees hierover meer in het artikel van 11 juli 2009 in de Leeuwarder Courant.

naar boven