Kleinveeproject in het kader van Vision de Femmes

Het kleinveeproject helpt alleenstaande jonge moeders in Kameroen met werken aan een menswaardig zelfstandig bestaan. In 2011 is de start daarvan mede dankzij de hulp van de Stichting Wilde Ganzen mogelijk gemaakt.

Heel veel dank ook aan de Stichting EMMAUS in Koudum en aan alle vrijwilligers vanuit heel Nederland die voor het project in de weer zijn geweest!
Al eerder had de PKN Gemeente Koudum een bedrag over gemaakt dat was ingezameld bij een benefietconcert op 19 mei 2013.
Daarna maakte ook de PKN Gemeente van Reduzum een gift over.
De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen is erg blij met al deze mooie giften.

Op Pinksterzondag 19 mei 2013 vond in de Grote of St. Gertrudiskerk te Workum een benefietconcert plaats van het muziekduo Danielle Buizer (cello) en Julia Buizer-Madzhar (piano) tijdens kerkdienst van PKN-gemeente Workum en It Heidenskip. Het concert stond in het teken van het kleinveeproject van 'Vision de Femmes' in Kameroen.

Projectinformatie

Vanaf september 2011 werkt DJAPI Pierrette in het kader van de kameroense organisatie "Vision de Femmes" in de havenstad Douala aan de start van een nieuw project voor jonge alleenstaande moeders.

Foto: DJAPI Pierrette, projectleider "Vision de Femmes", hier samen met haar zoontje Jonathan in de havenstad Douala

In Kameroen leven generaties, (godsdienstige) groeperingen en seksen op gespannen voet met elkaar. Vrouwen hebben daarbij vaak een zwakke positie. Een groot probleem vormt de situatie van alleenstaande jonge moeders. Vaak voor hun zestiende verjaardag hebben deze meisjes al een kind. De meesten hebben alleen de basisschool afgerond of zijn laag opgeleid (mavo niveau) en hebben veelal geen werk. Deze achterstandpositie maakt deze jonge vrouwen kwetsbaar en afhankelijk. Zij kunnen daardoor gemakkelijk in de prostitutie belanden. Het is daarom hard nodig, dat zij een vak leren en zelf gaan ondernemen.
In de afgelopen paar jaar zijn door de organisatie 'Vision de Femmes' in Kameroen al 90 jonge alleenstaande moeders opgeleid voor secretaresse. Een aantal van hen heeft daardoor werk gevonden. Die opleiding wordt danook voortgezet. Ze geeft de jonge moeders meer moed en vertrouwen.
Voor andere jonge alleenstaande moeders lijkt klein ondernemerschap meer voor de hand te liggen. Vandaaruit is het idee ontstaan om die vrouwen in een nieuw project een praktijkopleiding aan te bieden in het houden van kippen. Het houden van kippen kan deze alleenstaande jonge moeders helpen om beter in hun bestaan te voorzien.
De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen steunt dit mooie project. Daarvoor organiseert de stichting onder andere benefietconcerten, in principe in heel Nederland.
De Stichting SSKK organiseerde op 2 april 2011 in samenwerking met de Stichting Concerten Pieterskerk ook al een benefietconcert in de Pieterskerk te Breukelen (Provincie Utrecht)


Foto: Julia Buizer (piano) en Danielle Buizer (cello).

Op zondag 12 september 2010 heeft de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen in samenwerking met de Diakonie van de PKN gemeente Goutum het startsein voor de wervingsactie voor het kleinveeproject gegeven met een prachtig benefietconcert in Goutum. De familie Buizer en Jan Kobus brachten toen voor een volle zaal mooie sprankelende muziek ten gehore, variërend van jazz tot klassiek.

Foto: de profmusici Buizer; v.l.n.r. Jan, Julia, Pierre en Danielle

Foto's van het benefietconcert van 12 september 2010 in Goutum (Provincie Friesland)


Foto: Pierre (hoorn), Julia (piano), Danielle (cello), Bertus (trompet), Hugo (gitaar), Jonathan (piano) en Irene (zang) [Jan (viool) ontbreekt op deze foto]


De opbrengsten van deze concerten hebben bijgedragen aan de financiële ondersteuning bij de start van het kleinveeproject.


De startfase van het project is mede ondersteund door de Stichting Wilde Ganzen

Er is dus al een begin. Maar het project moet verder vorm krijgen. En er komt bij de begeleiding van de alleenstaande jonge moeders veel kijken.
Het is ook de bedoeling dat ieder van hen een of meer kippen mee krijgt als begin voor een eigen kleine kippenhouderij.

Helpt u mee om het project verder vorm te geven?

Elke gift voor dit project is van harte welkom op bankrekeningnummer
NL92 RABO 0340813040 van SSKK met de vermelding van 'Kleinveeproject Kameroen'. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Op uitnodiging kan voor groepen een presentatie worden verzorgd over Kameroen, het land, de bevolking, de projecten voor kansarmen, ......
Uw wensen kunt u met behulp van de contactpagina kenbaar maken.


Contactpersoon voor dit project:
Bertus Buizer, De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden
www.kameroen.net

Elke gift voor dit project is van harte welkom op bankrekeningnummer NL92 RABO 0340813040 va SSKK met de vermelding van 'Kleinveeproject Kameroen'.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

naar boven