Kinderen Sitche

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen was betrokken bij de Fondation Appel Médical (Fonamec) die diverse initiatieven heeft ondernomen om bij te dragen aan het welzijn van kansarmen in Kameroen.

De Stichting Fonamec beheert het Centre de Santé, Pédiatrie et Maternité de Bojongo-village, een bescheiden instituut waar o.a. jonge moeders, zonder mannen (filles-mères) lessen volgen in het omgaan met naaimachines en andere nuttige zaken.

Onder deze stichting valt ook het Comité Parrainage, dat zich het lot heeft aangetrokken van de vier kinderen Sitche, wier moeder overleed tijdens de geboorte van hun jongste zusje. De vier kinderen, drie jongens en een meisje, leven nu in Bonaberi, overigens zonder hun op grote afstand wonende vader. Hij trekt zich het lot van de kinderen nauwelijks aan.

Het Comité de Parrainage bekommerde zich om dit ouderloze viertal, maar had hiervoor wel financiële steun nodig. De kosten om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien bedroegen € 380,- per kind per jaar. Daarnaast was een oplossing nodig voor de nacht: het 12-jarige meisje Corine sliep destijds nog met haar broers in een schamele hut.

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen heeft een aantal jaren via het Comité de Parrainage een bijdrage geleverd aan de kinderen Sitche. De Stichting wilde dat de vader zijn verantwoordelijkheid nam in de opvoeding van zijn kinderen, door de bijdrage afhankelijk te stellen van zijn inzet. Dat laatste is deels gelukt en de kinderen kregen daarnaast betere zorg.

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan het verbeteren van de situatie van de kinderen Sitche!

Omdat velen niet in staat zijn om zich uit een soms onmenselijke situatie te bevrijden, helpt de stichting juist die mensen die het erg nodig hebben.

naar boven