Delphine en Honoré

Corrie van Eijk kent het meisje Delphine al vanaf haar geboorte, 34 jaar geleden. Na 25 jaar is Corrie op bezoek geweest in Kameroen en heeft zij kennis gemaakt met Honoré, de man van Delphine. Samen zijn ze gelukkig en hebben ze vier kinderen.

Delphine heeft een klein atelier, een kamertje aan huis. Het meet slechts 2,5 bij 3 meter en er staan een paar oude naaimachines, waarmee ze kleding maakt en vermaakt. Ze verdient €1,50 per schooluniform. Dat is 3 uur werk!

Honoré heeft naast zijn werk als conrector bij een technische school een werkplaats waar hij op bestelling deuren en kozijnen maakt. Hij heeft twee simpele machines als werktuig. Het gereedschap van zowel Delphine als Honoré is er slecht aan toe.

Om verschillende redenen zijn Honoré en Delphine bang om tussen de stam te wonen waar zij nu leven en ze willen er weg. Dit heeft te maken met jaloezie van de stam, de directrice van de school waar Honoré werkte en de vrees voor magie.

Door zeer zuinig te leven heeft Honoré een terreintje kunnen kopen in Yaoundé waar ze opnieuw zijn begonnen. Hij heeft daar een eenvoudig huisje gebouwd met ruimte voor het naai-atelier van Delphine. De geraamde kosten zijn €12.500,- . Daarmee is het huisje zonder enige luxe. Lenen bij de bank is alleen mogelijk tegen een rente van 35% !

Corrie heeft Delphine en Honoré met dit project geholpen. De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen heeft dat initiatief van harte ondersteund en de financiering van de woning met daarin het naai-atelier mede mogelijk gemaakt. Als tegenprestatie zijn Delphine en Honoré gevraagd om een project voor kansarmen in hun omgeving te steunen.

In juni 2010 is de keuken uitgebrand. Er wordt nu buiten de woning een keuken gebouwd met daarin een houtbesparend kooktoestel. De SSKK heeft daarvoor informatie aangedragen. Het is de bedoeling, dat deze 'Wood-saving cooker' een voorbeeldfunctie krijgt voor veel andere huishoudens, zodat flink op hout (en tijd voor het verzamelen van hout) bespaard kan worden.

Hopelijk wilt u de projecten van Delphine en Honoré financieel ondersteunen.

Elke gift voor dit project is van harte welkom op bankrekeningnummer NL92 RABO 0340813040 van SSKK met de vermelding van: "Delphine en Honoré"

naar boven