Projecten

De Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen steunt projecten die bevorderlijk zijn voor de duurzame landbouw en ook voor duurzame energie en duurzaam gebruik van water in Kameroen. De stichting krijgt aanvragen van mensen daar en zij kijkt dan of en in hoeverre zij die kan steunen. Op die manier krijgt de stichting een duidelijk beeld van de situatie in Kameroen en van de mogelijkheden die de mensen daar zelf zien.
De steun van aanvragen die door de stichting zijn gehonoreerd, kan afhankelijk van de mogelijkheden uit verschillende activiteiten of faciliteiten bestaan, steeds passend binnen de doelstellingen van de stichting.

De stichting hoopt, dat u haar aktiviteiten wilt ondersteunen met een donatie. De SDLEK zorgt dat 100% van uw giften bij de goede doelen van de stichting terecht komt. Dat doet zij zoveel mogelijk door middel van het verstrekken van kredieten voor goede initiatieven op basis van een goed plan van aanpak. Met de terugbetaling van de kredieten worden weer andere veelbelovende project gefinancierd die aan de voorwaarden van de stichting voldoen.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

U kunt uw donatie doorgeven via het contactformulier op deze site en overmaken op bankrekeningnummer NL09 ABNA 0473728028 van SDLEK met de vermelding van de naam van het project van uw keuze.
Alvast hartelijk dank!

Cyber Solar Café

In de belangrijkste havenstad van Kameroen, Douala, valt net als in andere Kameroense steden en dorpen vaak de electrische stroom uit. De stroom komt grotendeels voort uit verbranding van biomassa, waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Daarom bevordert de stichting zoveel mogelijk het gebruik van zonne-energie. Daarvoor zijn in Kameroen veel mogelijkheden, terwijl die nog relatief weinig worden benut.

De eerste toepassing van zonneenergie die de stichting steunt met een lening, is die voor een geheel nieuw project, het Cyber Solar Café in Douala, een internetcafé, waar met name studenten van de universiteit in Douala tegen een gunstig tarief gebruik kunnen maken van internet via een computer en van een kopieermachine. Samen vormen de zonnepanelen en het Cyber Solar Café een project dat door de stichting wordt gesteund. Vooraf is door middel van een marktonderzoek gekeken of het project niet concurreert met andere gelijksoortige activiteiten in de directe omgeving. Dat bleek niet het geval.


___________________________________________________________________________

Kleine frisdrankfabriek van Cyrille Tagne

Cyrille Tagne, een hoogopgeleide jongeman uit Kameroen, ook wel bekend als Thijs Tagne TAMO, ontving een aantal jaren geleden van de stichting een krediet van € 4.500. Hij had daarvoor een aanvraag bij de stichting ingediend, samen met een plan van aanpak. Hij wilde daarmee in Kameroen een fabriekje opzetten voor het bottelen van frisdrank onder de naam 'Natural Juice' met als enige grondstoffen water en vruchten uit de natuur. Enthousiast als hij was, wilde hij voor het belangrijke werk van de stichting naast de aflossing van het krediet ook wat terug doen voor de stichting.
Binnenkort kunt u hier meer over lezen.


___________________________________________________________________________

Artemisia annua

Bij een aantal projecten werkt de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen nauw samen met de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen.
Een voorbeeld daarvan is het project Artemisia annua (zoete alsum) in Kameroen, een nog te starten project in de strijd tegen malaria. Op de Botanische tuin "De Kruidhof" in Buitenpost (Friesland) groeit deze plant. Professor Olivier Kayser, hoogleraar biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft ontdekt, dat deze plant van de Botanische tuin het hoogste artemisinine-gehalte heeft van alle andere planten van zijn soort. Deze stof heeft een goede werking tegen malaria, een ziekte die in Afrika een belangrijke doodsoorzaak is. De directeur van de botanische tuin en mede bestuurslid van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen, de heer Jan Willem Zwart, heeft dit onder de aandacht gebracht van de Gemeente Achtkarspelen. Die gemeente heeft zich daarop als Millenniumdoel gesteld om de kennis die over de plant op De Kruidhof aanwezig is, over te brengen op jonge mensen in Afrika.
Lees hierover meer in het artikel van 11 juli 2009 in de Leeuwarder Courant.

Zie ook dit filmpje op You Tube over Artemisia annua.


naar boven