Welkom op deze site!

Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.
De stichting hoopt, dat u haar aktiviteiten wilt ondersteunen met een donatie. De SDLEK zorgt dat 100% van uw giften bij de goede doelen van de stichting terecht komt. Dat doet zij zoveel mogelijk door middel van het verstrekken van kredieten voor goede initiatieven op basis van een goed plan van aanpak. Met de terugbetaling van de kredieten worden weer andere veelbelovende project gefinancierd die aan de voorwaarden van de stichting voldoen.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

U kunt uw donatie doorgeven via het contactformulier op deze site en overmaken op bankrekeningnummer NL09 ABNA 0473728028 van SDLEK met de vermelding van de naam van het project van uw keuze.
Alvast hartelijk dank!

Als u verslagen of andere documenten niet kunt openen, controleer dan of u een adobe reader op uw computer hebt geïnstalleerd. Anders kunt u die hier downloaden.

Uitgeoefende activiteitenCyber Solar Café

In de belangrijkste havenstad van Kameroen, Douala, valt net als in andere Kameroense steden en dorpen vaak de electrische stroom uit. De stroom komt grotendeels voort uit verbranding van biomassa, waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Daarom bevordert de stichting zoveel mogelijk het gebruik van zonne-energie. Daarvoor zijn in Kameroen veel mogelijkheden, terwijl die nog relatief weinig worden benut.

De eerste toepassing van zonneenergie die de stichting steunt met een lening, is die voor een geheel nieuw project, het Cyber Solar Café in Douala, een internetcafé, waar met name studenten van de universiteit in Douala tegen een gunstig tarief gebruik kunnen maken van internet via een computer en van een kopieermachine. Samen vormen de zonnepanelen en het Cyber Solar Café een project dat door de stichting wordt gesteund. Vooraf is door middel van een marktonderzoek gekeken of het project niet concurreert met andere gelijksoortige activiteiten in de directe omgeving. Dat bleek niet het geval.


___________________________________________________________________________

Kleine frisdrankfabriek van Cyrille Tagne

Cyrille Tagne, een hoogopgeleide jongeman uit Kameroen, ook wel bekend als Thijs Tagne TAMO, ontving een aantal jaren geleden van de stichting een krediet van € 4.500. Hij had daarvoor een aanvraag bij de stichting ingediend, samen met een plan van aanpak. Hij wilde daarmee in Kameroen een fabriekje opzetten voor het bottelen van frisdrank onder de naam 'Natural Juice' met als enige grondstoffen water en vruchten uit de natuur. Enthousiast als hij was, wilde hij voor het belangrijke werk van de stichting naast de aflossing van het krediet ook wat terug doen voor de stichting.
Binnenkort kunt u hier meer over lezen.


___________________________________________________________________________

Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika / soil fertility in Africa

Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?

Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     26 april 2016

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.

Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.

Lees het artikel ....


___________________________________________________________________________

Contactpersoon in Kameroen

Djapi Pierrette is al sinds meer dan tien jaar contactpersoon in Kameroen voor de stichting. Zij woont in de havenstad Douala, kent ook het landelijk gebied en is projectleider van de vereniging 'Vision de Femmes'. Zij is een hardwerkende gehuwde moeder, die behalve de zorg voor drie kinderen en haar oude moeder ook nog een baan heeft als secretaresse.

Foto: DJAPI Pierrette en haar zoontje Jonathan in de havenstad Douala

naar boven