Welkom op deze site!


Op deze site kunt u meer te weten komen over de stichting zelf. Ook kunt u informatie vinden over verschillende projecten van de stichting.
De stichting hoopt, dat u haar aktiviteiten wilt ondersteunen met een donatie. De SDLEK zorgt dat 100% van uw giften bij de goede doelen van de stichting terecht komt. Dat doet zij zoveel mogelijk door middel van het verstrekken van kredieten voor goede initiatieven op basis van een goed plan van aanpak. Met de terugbetaling van de kredieten worden weer andere veelbelovende project gefinancierd die aan de voorwaarden van de stichting voldoen.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

U kunt uw donatie doorgeven via het contactformulier op deze site en overmaken op bankrekeningnummer NL09 ABNA 0473728028 van SDLEK met de vermelding van de naam van het project van uw keuze.
Alvast hartelijk dank!

Als u verslagen of andere documenten niet kunt openen, controleer dan of u een adobe reader op uw computer hebt geïnstalleerd. Anders kunt u die hier downloaden.

NieuwsOpleiding boslandbouw van Paula in Kameroen

In de eerste jaarlijkse Nationale Klimaatweek in Nederland (28 oktober tot en met 5 november 2021) gaf Bertus Buizer, de eerste Klimaatburgemeester van Leeuwarden, de aftrap voor de doneeractie voor de opleiding boslandbouw van Paula Noubissie in Kameroen, een gezamenlijk project van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) - in het kader van Vision de Femmes (Visie van Vrouwen) - en de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen (SDLEK), met steun van de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF).

Kameroen is een van de elf gebieden in de wereld waar volgens het Wereldnatuurfonds de meest ingrijpende ontbossing plaatsvindt. Dat heeft direct invloed op het klimaat en ook op de bestaanszekerheid van de vele kleinschalige boeren. Bomen zijn goed voor het klimaat en voor de bodem en landbouw. Ze gaan bodemerosie tegen en vormen een bakermat van heel lange en nuttige schimmelnetwerken in de bodem. Dat is goed voor de vochthuishouding en voor de voeding van de bomen zelf en van planten in de wijde omgeving. In bergachtige gebieden zoals in het westen van Kameroen houden bomen ook de bodem beter vast. Want daar bomen ontbreken of gekapt zijn, kunnen de hevige regens gemakkelijker aardverschuivingen veroorzaken. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in de nacht van 29/30 oktober 2019 toen dorpsbewoners in het westen van Kameroen in hun slaap werden verrast omdat die nacht een helling door hevige regenval instabiel was geworden en instortte. Zeker 42 mensen, waaronder 26 kinderen en 4 zwangere vrouwen, kwamen daarbij om het leven.

Klik hier:   I K   D O N E E R

Lees het artikel....

Foto: Mensen verzamelen zich op de plaats van een aardverschuiving veroorzaakt door zware regenval in de stad Bafoussam in de westelijke hooglanden van Kameroen
Bron: Newsbook, 30 oktober 2019 - Credit: Reuters/StringerAgriculture, Conservation and Poverty:
Is Agroforestry Cameroon’s solution?

   Eucalyptus in Cameroon – Photo credit: Bertus Buizer


1 September 2020      By PAULA NOUBISSIE


Abstract

2020 is a year in which human beings have been fighting against a global pandemic, Corona (COVID-19). Some measures have been taken so as to prevent a further spread of the disease but to avoid further pandemics and further effects of climate change, we must stop being self-centred and focus on how to conserve our nature rather than destroying it in the course of trying to satisfy our own needs. What if there is a way to do both? Conserving our nature while satisfying our needs? Agroforestry is the way. For the natural world we rely on for survival; the air we breathe, the clean water we drink, our food security, our life support system are all parts of nature. Therefore, this is our opportunity for a new balance with nature, one that recognises that our future is intimately connected with all other life on earth, build back balance build back life.

Recognizing biodiversity conservation as the key stepping stone, the overall objective of my study project is to assess the contribution of agroforestry in the reduction of environmental damage, the promotion of sustainable agriculture through ; the restoration of soil fertility, the biological prevention and control of pests and diseases in agriculture , the diversification of agricultural products and the generation of more surpluses in the agricultural products, the production of woods for fuel, service and construction, the reduction of the greenhouse effect and ultimately, the promotion of peaceful coexistence between farmers, breeders and foresters in Cameroon through the improvement of knowledge on agroforestry practices adapted to the area. Specifically, the existing agroforestry systems in the hunting interest zones were identified and characterized, the conflicts in the use and occupation of land were identified, the problems faced in the agricultural and forestry sector were identified, as well as the perception of local people on the role of agroforestry in the resolution of these conflicts. This paper aims to examine the research trends in agroforestry and the current state of knowledge, as well as the drivers for agroforestry development in Cameroon.

Read more...


Click here:   I   D O N A T EUitgeoefende activiteitenCyber Solar Café

In de belangrijkste havenstad van Kameroen, Douala, valt net als in andere Kameroense steden en dorpen vaak de electrische stroom uit. De stroom komt grotendeels voort uit verbranding van biomassa, waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Daarom bevordert de stichting zoveel mogelijk het gebruik van zonne-energie. Daarvoor zijn in Kameroen veel mogelijkheden, terwijl die nog relatief weinig worden benut.

De eerste toepassing van zonneenergie die de stichting steunt met een lening, is die voor een geheel nieuw project, het Cyber Solar Café in Douala, een internetcafé, waar met name studenten van de universiteit in Douala tegen een gunstig tarief gebruik kunnen maken van internet via een computer en van een kopieermachine. Samen vormen de zonnepanelen en het Cyber Solar Café een project dat door de stichting wordt gesteund. Vooraf is door middel van een marktonderzoek gekeken of het project niet concurreert met andere gelijksoortige activiteiten in de directe omgeving. Dat bleek niet het geval.Kleine frisdrankfabriek van Cyrille Tagne

Cyrille Tagne, een hoogopgeleide jongeman uit Kameroen, ook wel bekend als Thijs Tagne TAMO, ontving een aantal jaren geleden van de stichting een krediet van € 4.500. Hij had daarvoor een aanvraag bij de stichting ingediend, samen met een plan van aanpak. Hij wilde daarmee in Kameroen een fabriekje opzetten voor het bottelen van frisdrank onder de naam 'Natural Juice' met als enige grondstoffen water en vruchten uit de natuur. Enthousiast als hij was, wilde hij voor het belangrijke werk van de stichting naast de aflossing van het krediet ook wat terug doen voor de stichting.
Binnenkort kunt u hier meer over lezen.Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     26 april 2016

Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?

Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.

Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.

Lees het artikel ....Contactpersoon in Kameroen

Hako Pierrette is al sinds meer dan tien jaar contactpersoon in Kameroen voor de stichting. Zij woont in de havenstad Douala, kent ook het landelijk gebied en is projectleider van de vereniging 'Vision de Femmes'. Zij is een hardwerkende gehuwde moeder, die behalve de zorg voor drie kinderen en haar oude moeder ook nog een baan heeft als secretaresse.

Foto: Hako Pierrette en haar zoontje Jonathan in de havenstad Douala

naar boven