Projecten

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen steunt projecten die eraan bijdragen de kansarmen in Kameroen duurzaam te helpen met het oog op hun toekomst. De stichting krijgt aanvragen van mensen uit dat land en zo'n aanvraag wordt behandeld. Op die manier krijgt de stichting een duidelijk beeld van de situatie van de toestand van de mensen in Kameroen.

Omdat velen niet in staat zijn om zich uit een soms onmenselijke situatie te bevrijden, helpt de stichting juist die mensen die het erg nodig hebben.


Artemisia annua

Bij een aantal projecten werkt de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen nauw samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen.
Een voorbeeld daarvan is het project Artemisia annua (zoete alsum) in Kameroen, een nog te starten project in de strijd tegen malaria. Op de Botanische tuin "De Kruidhof" in Buitenpost (Friesland) groeit deze plant. Professor Olivier Kayser, hoogleraar biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft ontdekt, dat deze plant van de Botanische tuin het hoogste artemisinine-gehalte heeft van alle andere planten van zijn soort. Deze stof heeft een goede werking tegen malaria, een ziekte die in Afrika een belangrijke doodsoorzaak is. De directeur van de botanische tuin en mede bestuurslid van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen, de heer Jan Willem Zwart, heeft dit onder de aandacht gebracht van de Gemeente Achtkarspelen. Die gemeente heeft zich daarop als Millenniumdoel gesteld om de kennis die over de plant op De Kruidhof aanwezig is, over te brengen op jonge mensen in Afrika.
Lees hierover meer in het artikel van 11 juli 2009 in de Leeuwarder Courant.

Zie ook dit filmpje op You Tube over Artemisia annua.


naar boven